Liên kết được tài trợ:

Insights

Insights 6.1 Cập nhật

Thông tin chi tiết là phần mềm khai thác dữ liệu song song 64-bit, đòi hỏi phải khai thác dữ liệu thông thường ở mức độ phức tạp và khả năng áp dụng mới. Người sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực có thể sử dụng phần mềm dễ sử dụng để phân tích bộ dữ liệu ồn ào...

Liên kết được tài trợ:

SnapGene Viewer

SnapGene Viewer 4.0.5 Cập nhật

SnapGene Viewer là phần mềm cách mạng cho phép các nhà sinh vật học phân tử tạo, duyệt và chia sẻ các tập tin trình tự DNA có chú thích rõ ràng có chiều dài lên đến 1 Gb. Nó là một công cụ tuyệt vời cho cả nghiên cứu và giảng dạy. Dưới đây là một số điều...

BOINC

BOINC 7.8.2 Cập nhật

BOINC là một nền tảng phần mềm cho tính toán phân tán sử dụng tài nguyên máy tính tình nguyện. Nhiều dự án khác nhau có thể sử dụng BOINC. Các dự án độc lập; mỗi một hoạt động riêng của máy chủ và cơ sở dữ liệu. Những người tham gia có thể tham gia vào...

Calibre

Calibre 3.8 Cập nhật

Calibre là một giải pháp cho nhu cầu sách điện tử của bạn. Đó là miễn phí, mã nguồn mở và cross-nền tảng trong thiết kế. Calibre có nghĩa là một giải pháp thư viện điện tử hoàn chỉnh và do đó bao gồm quản lý thư viện, chuyển đổi định dạng, nguồn cấp dữ...

Liên kết được tài trợ:

R for Mac OS X

R for Mac OS X 3.4.1 Cập nhật

R là một ngôn ngữ và môi trường cho máy tính và đồ họa thống kê. Đây là một dự án GNU tương tự như ngôn ngữ và môi trường S đã được John Chambers và các đồng nghiệp phát triển tại Bell Laboratories (trước đây là AT & T, nay là Lucent Technologies). R có...

MultiSpec

MultiSpec 8.25.2017 Cập nhật

MultiSpec là một hệ thống xử lý để phân tích tương tác các dữ liệu hình ảnh đa diện quan sát trái đất như được sản xuất bởi các vệ tinh Earthat của Landsat và dữ liệu hình ảnh hyperspectral từ các hệ thống không gian và không gian hiện tại và trong tương...