Liên kết được tài trợ:

Icecream Ebook Reader

Icecream Ebook Reader 5.07 Cập nhật

Icecream Ebook Reader là một ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn tổ chức, lưu trữ và đọc sách điện tử trên máy tính của bạn. Nó đề cập đến sách ở các định dạng sách điện tử phổ biến (EPUB, FB2, PDF, CBR, CBZ và MOBI) và mang lại cho bạn trải nghiệm đọc tốt...

Epubor

Epubor 2.0.5.711 Cập nhật

Epubor là Trình quản lý eBook tốt nhất để bạn quản lý Sách điện tử của bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Nó hỗ trợ bạn phân loại, sửa đổi, chuyển đổi và chuyển sách điện tử của bạn. Quản lý bộ sưu tập ebook của bạn dễ dàng hơn. Epubor có thể liệt kê sách điện...

Alfa Ebooks Manager

Alfa Ebooks Manager 7.0 Cập nhật

Alfa Ebooks Manager là trình quản lý sách mạnh mẽ và dễ sử dụng nhất. Đây là công cụ lý tưởng cho người yêu sách, người thu gom, sinh viên, học giả, trường học và thư viện kinh doanh. Alfa Ebooks Manager cho phép tổ chức các cuốn sách điện tử và / hoặc in...

Liên kết được tài trợ:

Calibre

Calibre 3.6.0 Cập nhật

Caliber là một chương trình để quản lý bộ sưu tập eBook của bạn. Nó hoạt động như một thư viện điện tử và cũng cho phép chuyển đổi định dạng, tin tức nguồn cấp dữ liệu sang chuyển đổi eBook, cũng như tính năng đồng bộ hóa trình đọc sách điện tử và trình...

Calibre (64-bit)

Calibre (64-bit) 3.6.0 Cập nhật

Calibre (64-bit) là chương trình quản lý bộ sưu tập eBook của bạn. Nó hoạt động như một thư viện điện tử và cũng cho phép chuyển đổi định dạng, tin tức nguồn cấp dữ liệu sang chuyển đổi eBook, cũng như tính năng đồng bộ hóa trình đọc sách điện tử và trình...

Chó là một phần không thể tách rời của xã hội loài người trên mọi lục địa có người ở trên trái đất. Họ chăn nuôi gia súc và bảo vệ nó; Tài sản của cảnh sát; Mùi hương và phát hiện các chất bất hợp pháp; Lăn bánh; Lấy trò chơi; Hướng dẫn người mù; Tìm kiếm...

Liên kết được tài trợ:

Kotobee Author

Kotobee Author 1.3 build 328

Tác giả Kotobee là người tạo ebook toàn diện và trình soạn thảo EPUB, phù hợp cho giáo dục, đào tạo và xuất bản. Nó là người chiến thắng của giải thưởng Phương tiện thông minh năm 2016 của Học giả. Với Tác giả Kotobee, bạn có thể dễ dàng tạo các sách điện...