Liên kết được tài trợ:

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt trình điều khiển máy in Canon BJC-800. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc dù hệ điều hành khác có thể...

Internet:Sitecom cung cấp giải pháp dễ dàng, đáng tin cậy và nhanh chóng truy cập vào Internet.Mạng lưới:giải pháp mạng Sitecom của phép tất cả các máy tính và máy tính xách tay với nhau, cả ở nhà và ở văn phòng, để trao đổi file và chia sẻ thiết bị ngoại...

Liên kết được tài trợ:

DUMo

DUMo 2.4.0.27 Cập nhật

DUMO (Drivers Update Monitor) giữ cho máy tính của bạn up-to-date và an toàn bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của trình điều khiển phần cứng cần thiết. Tự động dò tìm phần cứng được cài đặt. Phát hiện các trình điều khiển cần thiết theo các phiên bản...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề