Liên kết được tài trợ:

GNOME User Docs

GNOME User Docs 3.26.2.1 Cập nhật

Tài liệu Người dùng GNOME (gnome-user-docs) là một gói mã nguồn mở và phân phối tự do có chứa tài liệu hướng dẫn đầy đủ cho tất cả người dùng môi trường làm việc GNOME, bao gồm các trang hướng dẫn sử dụng cho nhiều ứng dụng liên quan đến Gnome , được...

gnome-getting-started-docs

gnome-getting-started-docs 3.26.2 Cập nhật

gnome-getting-started-docs là một dự án phần mềm nguồn mở và phân phối tự do có chứa các tài liệu khác nhau, được dịch ra nhiều ngôn ngữ, để có hướng dẫn sử dụng hữu ích của môi trường đồ họa GNOME hữu ích. Tài liệu có thể được truy cập trong GNOME bằng...

man-pages

man-pages 4.14 Cập nhật

Man-pages là một ứng dụng dòng lệnh mã nguồn mở cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để xem và đọc tài liệu cho nhiều ứng dụng Linux ở định dạng trang người đàn ông. Nó là một chương trình CLI (Command-line Interface) đã được sử dụng trong hệ điều...

Yelp

Yelp 3.27.1 Cập nhật

Yelp là một ứng dụng nguồn mở cung cấp cho người dùng một cách đơn giản để tìm tài liệu tốt nhất cho môi trường máy tính để bàn GNOME, cũng như cho tất cả các thành phần và ứng dụng. Được thiết kế cho GNOME Nó được phân phối như một phần của dự án Gnome,...

Liên kết được tài trợ:

Linux From Scratch

Linux From Scratch 8.1 Cập nhật

Linux From Scratch (LFS) là một dự án mã nguồn mở cung cấp cho người dùng các tài liệu hướng dẫn hoàn chỉnh để xây dựng thành công các hệ điều hành dựa trên Linux tùy chỉnh của riêng họ. Nguyên bản bởi Gerard Beekmans và sau đó do Bruce Dubbs và Matthew...

Beyond Linux From Scratch

Beyond Linux From Scratch 8.1 Cập nhật

Ngoài Linux From Scratch hoặc BLFS, là một dự án tài liệu nguồn mở Linux tiếp theo từ cuốn LFS (Linux From Scratch), hỗ trợ người dùng phát triển các hệ điều hành dựa trên Linux theo nhu cầu của họ. Cuốn sách trực tuyến giải thích hệ thống tập tin, quản...

GNU Texinfo

GNU Texinfo 6.5 Cập nhật

GNU Texinfo là một dự án mã nguồn mở và 100% phần mềm miễn phí được thiết kế từ dưới lên để hoạt động như một định dạng tài liệu chính thức của dự án GNU. Nó đã được Bob Chassell và Richard Stallman sáng tạo ra cách đây nhiều năm và lấy cảm hứng từ ngôn...

yelp-xsl

yelp-xsl 3.18.1 / 3.20 Beta 1 Cập nhật

tiếng kêu-xsl là một mã nguồn mở, phân phối miễn phí và dự án phần mềm nhỏ mà đã được thiết kế như là một phần của dự án Yelp, cung cấp XSLT lõi (XSL Transformations) stylesheets được sử dụng bởi các thư viện libyelp, cũng như của các phần mềm Yelp chính...

Liên kết được tài trợ:

yelp-tools

yelp-tools 3.17.4 Cập nhật

yelp-công cụ là một mã nguồn mở và phần mềm dòng lệnh miễn phí được thiết kế như là một phần của dự án Yelp, cung cấp các kịch bản cần thiết để tạo ra, duy trì và tài liệu xuất bản cho môi trường desktop GNOME. Chương trình cũng có thể được sử dụng để...

PasDoc

PasDoc 0.14.0 Cập nhật

PasDoc là một phần mềm dòng lệnh mã nguồn mở được phân phối tự do và thực hiện trong Delphi / Object Pascal và được thiết kế từ sự bù đắp để hoạt động như một công cụ hữu ích và dễ sử dụng cho phép các nhà phát triển Pascal để tạo tài liệu cho Pascal file...