Liên kết được tài trợ:

Traktor Pro 2 là, một DJ mixer tích hợp với EQS studio-chất lượng và bộ lọc, hiệu ứng hiệu suất linh hoạt, tự động beat-phù hợp và chức năng điều khiển trực quan mà chứa các DJ của tất cả các phong cách và mức độ kinh nghiệm. là gì mới trong phiên bản...

Traktor Pro

Traktor Pro 1.2.6

Traktor Pro là phiên bản mới nhất của phần mềm hàng đầu DJ kỹ thuật số, cung cấp bốn sàn đầy đủ tính năng phát lại, một DJ mixer tích hợp với EQS studio-chất lượng và bộ lọc, 28 hiệu suất linh hoạt, tự động beat-phù hợp và chức năng điều khiển trực quan...