Liên kết được tài trợ:

Disco XT

Disco XT 7.8

Disco XT là một ứng dụng nghe nhạc linh hoạt với các công cụ để trộn và tổ chức các tập tin âm thanh / nhạc. Thích hợp cho việc sử dụng trực tiếp và để xuất các tệp âm thanh. Các tính năng bao gồm automix, 5 tầng / người chơi, tạo vòng lặp / nhiều bài...

Disco XT DJ

Disco XT DJ 7.5.5 Cập nhật

Disco XT là một ứng dụng phát lại âm thanh đa năng với các công cụ để pha chế và tổ chức các tập tin âm thanh / âm nhạc. Thích hợp cho việc sử dụng trực tiếp và xuất khẩu các tập tin âm thanh. Tính năng bao gồm trộn tự động, 5 sàn / người chơi, vòng lặp...

Disco XT cơ bản là một phần mềm DJ mà các tính năng: hai người chơi âm thanh, hỗ trợ cho việc nghe headphone riêng biệt, điều chỉnh thời gian bắt đầu, hiển thị dạng sóng Zoomable, trộn với crossfader, trộn tự động, điều khiển tự động, tự động cắt im lặng...

phần mềm DJ cho người mới bắt đầu. Các tính năng: hai người chơi âm thanh, hỗ trợ cho việc nghe headphone riêng biệt, điều chỉnh thời gian bắt đầu, hiển thị dạng sóng Zoomable, trộn với crossfader, trộn tự động, điều khiển tự động, tự động cắt im lặng từ...

Liên kết được tài trợ:

Disco XT

Disco XT 7.5

Disco XT là một ứng dụng phát lại âm thanh đa năng với các công cụ để pha chế và tổ chức các tập tin âm thanh / âm nhạc. Thích hợp cho việc sử dụng trực tiếp và xuất khẩu cho các tập tin âm thanh. Tính năng bao gồm trộn tự động, 5 sàn / người chơi, nhiều...