Liên kết được tài trợ:

Neat Image là một bộ lọc kỹ thuật số được thiết kế để giảm tiếng ồn và hạt nhìn thấy được trong các hình ảnh kỹ thuật số. Nó là một công cụ cho chủ sở hữu của máy ảnh kỹ thuật số, máy quét phẳng và trượt; và được sử dụng bởi cả nhiếp ảnh gia chuyên...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: