Liên kết được tài trợ:

Neat Image Plugin for Photoshop

Neat Image Plugin for Photoshop 8.3.5 Cập nhật

Neat Image là một bộ lọc kỹ thuật số được thiết kế để làm giảm tiếng ồn và hạt có thể nhìn thấy được trong các bức ảnh kỹ thuật số. Nó là một công cụ cho chủ sở hữu của máy ảnh kỹ thuật số, máy quét phẳng và trượt; và được sử dụng bởi cả nhiếp ảnh gia...

Liên kết được tài trợ:

Hugin

Hugin 2018.0 Cập nhật

Hugin là công cụ tạo ảnh toàn cảnh nguồn mở. Nó có thể đặt nhiều bức ảnh với nhau rất dễ dàng và kết quả cuối cùng là mịn màng và tuyệt đẹp. Hugin sử dụng cùng một thư viện mã nguồn mở được sử dụng bởi nhiều phần mềm khác bao gồm phần mềm chia sẻ như...

Liên kết được tài trợ: