Liên kết được tài trợ:

Universal SQL Editor

Universal SQL Editor 1.8.2 Cập nhật

Universal SQL Editor là công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu Intellisense có trọng lượng nhẹ. Nó cho phép bạn kết nối các cơ sở dữ liệu Oracle, DB2, SQL Server, Sybase và bất kỳ cơ sở dữ liệu tương thích ODBC nào, và chỉnh sửa SQL phức tạp với tự động hoàn...

Metamill

Metamill 8.1 Cập nhật

Metamill là một công cụ kỹ thuật UML vòng quanh chuyến đi. Bạn có thể chuyển tiếp các mô hình kỹ sư bằng cách tạo mã Python 3, ADA 2005, C + +, Java, C #, C và VB.Net. Bạn có thể đảo ngược kỹ thuật hiện có mã trong tất cả các ngôn ngữ nêu trên. Hệ thống...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Centurion Setup

Centurion Setup 31.0 Cập nhật

Sau khi thực hiện rất nhiều nỗ lực vào phần mềm của bạn, đã đến lúc phân phối nó. Không dành hàng tuần đấu vật với một người xây dựng cài đặt phức tạp khi bạn đang rất gần được thực hiện. Thiết lập Centurion rất dễ sử dụng, và bạn có thể có một chương...