Liên kết được tài trợ:

MariaDB

MariaDB 10.2.12 Cập nhật

MariaDB là một công cụ và máy chủ cơ sở dữ liệu mã mở và nền tảng chéo, được thiết kế như một công cụ thay thế cho công cụ cơ sở dữ liệu MySQL nổi tiếng và mạnh mẽ được sử dụng trên nhiều máy chủ web trên thế giới. Ứng dụng này hướng tới các chuyên gia...

Vala

Vala 0.39.3 Cập nhật

Vala là một ngôn ngữ lập trình và dự án phần mềm mã nguồn mở, miễn phí và hiện đại được thiết kế từ phần bù đắp để mang lại các tính năng lập trình mới cho các nhà phát triển Gnome. Nó là một trình biên dịch cho hệ thống kiểu GObject, cho phép các nhà...

Qt Creator

Qt Creator 4.5.0 Cập nhật

Qt Creator là một ứng dụng nền tảng phát triển tích hợp đồ họa (IDE) chạy trên nền tảng chéo cung cấp cho các nhà phát triển Qt mọi thứ cần thiết để tạo ra các giao diện người dùng đồ họa hữu ích và hữu ích (GUI). Nó hỗ trợ bộ công cụ Qt4 và Qt5. Nó bao...

MongoDB

MongoDB 3.6.0 Cập nhật

MongoDB là một cơ sở dữ liệu định hướng tài liệu được phân phối tự do, mã nguồn mở, không có lược đồ được thiết kế để có độ tin cậy, khả năng mở rộng và mang lại hiệu suất cao. Nó còn được gọi là cơ sở dữ liệu NoSQL số ​​một thế giới. Tính năng trong...

Liên kết được tài trợ:

Node.js

Node.js 9.3.0 Cập nhật

Node.js là một phần mềm nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, cho phép các nhà phát triển web xây dựng các chương trình mạng có thể mở rộng và nhanh chóng. Được dựa trên thời gian chạy JavaScript của Chrome, phần mềm Node.js cực kỳ hiệu quả và nhẹ, đặc biệt là...

GCC ARM Embedded

GCC ARM Embedded 7-2017-q4 Cập nhật

GCC ARM Embedded là một phần mềm mã nguồn mở và phân phối tự do, chứa một bộ công cụ GNU được xây dựng sẵn cho các bộ xử lý ARM Cortex-R và Cortex-M. Dự án nhằm đưa Công cụ GNU vào bộ xử lý nhúng ARM, giúp các nhà phát triển thực hiện nhiều công việc...

Percona Server

Percona Server 5.7.20_18 Cập nhật

Percona Server là một dự án phần mềm mã nguồn mở, cross-platform và hoàn toàn miễn phí được thiết kế từ đầu như là một sự thay thế cho công cụ cơ sở dữ liệu / máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL phổ biến và được sử dụng rộng rãi . Mặc dù Percona Server thực sự...

LibSoup

LibSoup 2.61.1 Cập nhật

LibSoup là một trình phục vụ và thư viện khách hàng hoàn toàn miễn phí, dễ sử dụng và mã nguồn mở HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được sử dụng trong nhiều ứng dụng được thiết kế cho môi trường đồ hoạ đồ họa GNOME, đang chạy dưới hệ điều hành Linux...

Liên kết được tài trợ:

PyGObject

PyGObject 3.27.1 Cập nhật

PyGObject là một phần mềm thư viện mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí được viết bằng Python và được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có một tập hợp các ràng buộc Python cho Hệ thống đối tượng GLib (GObject) và thư viện GLib, trong ngôn ngữ lập trình...

GNOME Builder

GNOME Builder 3.27.3 Cập nhật

GNOME Builder là một ứng dụng đồ hoạ mã nguồn mở miễn phí, thế hệ tiếp theo, giàu tính năng và mã nguồn mở được thiết kế từ offset để hoạt động như môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho môi trường làm việc GNOME. Nó được thiết kế riêng cho các nhà...