Liên kết được tài trợ:

Style Flocker

Style Flocker for InDesign CS3 1.0.1 Cập nhật

Style Flocker giúp người dùng sắp xếp kiểu của họ ở một nơi được quản lý dễ dàng, dẫn đến quy trình làm việc được cá nhân hóa. Người dùng có thể tạo các nhóm kiểu phân cấp, thậm chí trộn các kiểu kiểu khác nhau trong một nhóm nếu muốn. Các kiểu sau đó có...

Xara Page & Layout Designer

Xara Page & Layout Designer 11 Cập nhật

Trình Thiết kế Trang & Bố cục là sự lựa chọn tuyệt vời cho tất cả nhu cầu tạo DTP và tài liệu của bạn. Nó kết hợp tất cả các tính năng văn bản và bố trí trang của bộ xử lý văn bản điển hình và các gói DTP với khả năng chỉnh sửa hình ảnh của các công cụ...

Liên kết được tài trợ:

Creative Cloud mang tất cả mọi thứ bạn cần để tạo ra tác phẩm tuyệt vời nhất của bạn. Một thành viên đơn giản cho phép bạn và đội của bạn truy cập vào các phiên bản mới nhất của tất cả các ứng dụng máy tính để bàn chuyên nghiệp của Adobe như Photoshop,...

Liên kết được tài trợ: