Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Labels and Databases

Labels and Databases 1.6.1 Cập nhật

Labels và Cơ sở dữ liệu là một nhà sản xuất nhãn và phần mềm thiết kế với công cụ quản lý cơ sở dữ liệu tích hợp liền mạch. Nó cho phép tạo nhãn, bao thư, và thẻ bằng cách sử dụng các định dạng nhãn được cài đặt khác nhau và sau đó in kết hợp chúng với...