Liên kết được tài trợ:

GNOME

GNOME 3.27.3 Cập nhật

GNOME là một môi trường máy tính để bàn phức tạp và phức tạp có thể được sử dụng trên bất kỳ bản phân phối Linux nào, trên đầu máy chủ cửa sổ, chẳng hạn như X11 hoặc Wayland. Đây là một dự án mã nguồn mở miễn phí 100%. Nó có thể được mô tả bằng nhiều...

Eye of GNOME

Eye of GNOME 3.27.2 Cập nhật

Eye of GNOME là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép người dùng xem các tệp hình ảnh dưới hệ điều hành dựa trên nền tảng mã nguồn mở. Nó chủ yếu được sử dụng trong môi trường máy tính để bàn GNOME, nơi nó được gọi là Image Viewer. Tính năng trong nháy mắt...

GDM

GDM 3.27.3 Cập nhật

GDM (viết tắt của Trình quản lý Hiển thị Gnome) là một trình quản lý đăng nhập bằng đồ hoạ mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt để sử dụng làm trình quản lý hiển thị cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó được sử dụng trong nhiều phân phối Linux nổi...

gnome-session

gnome-session 3.27.3 Cập nhật

phiên bản gnome là một dự án mã nguồn mở và dự án phần mềm tự do, một thành phần quan trọng của môi trường làm việc GNOME, cung cấp các thành phần thiết yếu cho các phiên họp của nó. Nó bao gồm trình quản lý phiên chạy GNOME, một chương trình cấu hình...

Liên kết được tài trợ:

GNOME Clocks

GNOME Clocks 3.27.1 Cập nhật

Đồng hồ GNOME là một dự án mã nguồn mở cung cấp cho người dùng một ứng dụng đồng hồ đơn giản, được thiết kế đặc biệt cho môi trường máy tính để bàn GNOME hiện đại. Nó hiển thị thời gian địa phương của bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tính năng trong nháy...

KDE Frameworks

KDE Frameworks 5.42.0 Cập nhật

Khung KDE là một dự án phần mềm nguồn mở và dự án phần mềm miễn phí được phân phối như một phần của môi trường KDE và được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển một bộ sưu tập các công cụ và thư viện để phát triển các ứng dụng mạnh mẽ cho môi...

KDE Plasma

KDE Plasma 5.8.8 LTS / 5.11.5 / 5.12 LTS Beta Cập nhật

KDE Plasma (trước đây là K Desktop Environment và KDE & nbsp; Software Compilation và KDE & nbsp; Plasma Workspace và & nbsp; Applications) là một dự án mã nguồn mở bao gồm nhiều gói, thư viện và các ứng dụng được thiết kế để cung cấp đồ họa hiện đại môi...

GNOME Contacts

GNOME Contacts 3.27.2 Cập nhật

GNOME Contacts là một ứng dụng nguồn mở cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để quản lý các địa chỉ liên lạc của họ khi làm việc dưới môi trường máy tính để bàn nổi tiếng GNOME. Chương trình này là một thành phần cốt lõi của dự án Gnome, có nghĩa là...

Liên kết được tài trợ:

GNOME Control Center

GNOME Control Center 3.26.2 Cập nhật

Trung tâm điều khiển GNOME là một dự án nguồn mở cho phép người dùng GNOME kiểm soát các khía cạnh khác nhau của môi trường máy tính để bàn của họ, cũng như của hệ điều hành Linux trên đó GNOME được cài đặt. Ứng dụng này cung cấp một nơi đơn giản và dễ...

GNOME Settings Daemon

GNOME Settings Daemon 3.26.2 Cập nhật

Cài đặt GNOME Daemon (gnome-settings-daemon) là một dự án mã nguồn mở và phần mềm tự do đã được thiết kế từ phần bù đắp để hoạt động như một daemon để xử lý các thiết lập phiên làm việc của môi trường làm việc GNOME . Kiến trúc của nó bao gồm các trình...