Liên kết được tài trợ:

GNOME Contacts

GNOME Contacts 3.27.2 Cập nhật

GNOME Contacts là một ứng dụng nguồn mở cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để quản lý các địa chỉ liên lạc của họ khi làm việc dưới môi trường máy tính để bàn nổi tiếng GNOME. Chương trình này là một thành phần cốt lõi của dự án Gnome, có nghĩa là...

Eye of GNOME

Eye of GNOME 3.27.1 Cập nhật

Eye of GNOME là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép người dùng xem các tệp hình ảnh dưới hệ điều hành dựa trên nền tảng mã nguồn mở. Nó chủ yếu được sử dụng trong môi trường máy tính để bàn GNOME, nơi nó được gọi là Image Viewer. Tính năng trong nháy mắt...

GDM

GDM 3.26.2 Cập nhật

GDM (viết tắt của Trình quản lý Hiển thị Gnome) là một trình quản lý đăng nhập bằng đồ hoạ mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt để sử dụng làm trình quản lý hiển thị cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó được sử dụng trong nhiều phân phối Linux nổi...

GNOME Control Center

GNOME Control Center 3.26.2 Cập nhật

Trung tâm điều khiển GNOME là một dự án nguồn mở cho phép người dùng GNOME kiểm soát các khía cạnh khác nhau của môi trường máy tính để bàn của họ, cũng như của hệ điều hành Linux trên đó GNOME được cài đặt. Ứng dụng này cung cấp một nơi đơn giản và dễ...

Liên kết được tài trợ:

GNOME Settings Daemon

GNOME Settings Daemon 3.26.2 Cập nhật

Cài đặt GNOME Daemon (gnome-settings-daemon) là một dự án mã nguồn mở và phần mềm tự do đã được thiết kế từ phần bù đắp để hoạt động như một daemon để xử lý các thiết lập phiên làm việc của môi trường làm việc GNOME . Kiến trúc của nó bao gồm các trình...

gnome-desktop

gnome-desktop 3.27.2 Cập nhật

gnome-desktop là một gói mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí có chứa thư viện libgnome-desktop, chương trình gnome-about và các tài liệu trên màn hình rộng, là thành phần thiết yếu cho máy tính để bàn GNOME môi trường. Không phải môi trường máy tính để bàn...

KDE Plasma

KDE Plasma 5.8.8 LTS / 5.11.4 Cập nhật

KDE Plasma (trước đây là K Desktop Environment và KDE & nbsp; Software Compilation và KDE & nbsp; Plasma Workspace và & nbsp; Applications) là một dự án mã nguồn mở bao gồm nhiều gói, thư viện và các ứng dụng được thiết kế để cung cấp đồ họa hiện đại môi...

XPQ4

XPQ4 1.11 Cập nhật

XPQ4 là một chủ đề máy tính để bàn nguồn mở thực hiện giao diện Windows cho hệ điều hành Linux Q4OS. Dự án XPQ4 này sẽ biến máy tính để bàn KDE của bạn thành một chiếc máy tính để bàn thực sự giống Windows 2000. Bắt đầu với XPQ4 Để cài đặt XPQ4, bạn nên...

Liên kết được tài trợ:

GNUstep

GNUstep 1.25.0 Cập nhật

GNUstep là một khung công tác hướng đối tượng, đa nền tảng, miễn phí, mã nguồn mở, dễ sử dụng, trưởng thành, đáng tin cậy và mạnh mẽ có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng máy tính để bàn và máy chủ đồ họa tiên tiến.Được dựa trên đặc tả OpenStep,...

Cinnamon

Cinnamon 3.6.6 Cập nhật

Quế là một dự án mã nguồn mở cung cấp cho người dùng một môi trường máy tính để bàn có đầy đủ tính năng cho các hệ điều hành GNU / Linux. Nó là một ngã ba của giao diện người dùng GNOME Shell được phân phối với dự án GNOME. Nó đã được thiết kế từ đầu để...