Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

SmartSynchronize

SmartSynchronize 3.4.9 Cập nhật

SmartSynchronize là một công cụ để so sánh (văn bản) các tập tin và thư mục. Bạn có thể nhập các thay đổi từ một đến một tập tin hoặc thư mục. Điều này làm cho nó rất dễ dàng để đồng bộ các tập tin hoặc các cấu trúc thư mục, ví dụ, giữa nhà bạn và dữ liệu...