Liên kết được tài trợ:

USB Manager

USB Manager 2.03 Cập nhật

Tiện ích nhỏ của Windows có thể nhanh chóng kích hoạt và vô hiệu cổng USB. Nó có giao diện và chạy từ khay hệ thống. Bạn có thể kiểm soát các thiết bị từ trình đơn ngữ cảnh chuột phải hoặc biểu mẫu đồ họa chính. Nó cho phép người dùng kiểm soát các thiết...

Nhân viên giám sát phần mềm này cho phép bạn xem những gì mọi người đang làm - mà không cần rời khỏi bàn làm việc. Cài đặt từng bước dễ dàng chỉ mất 5 phút! Không cần đăng ký. Bắt đầu theo dõi hoạt động của nhân viên hôm nay để cải thiện năng suất. Theo...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

TekTape

TekTape 2.2 Cập nhật

TekTape là một bộ tạo ghi âm và ghi dữ liệu cuộc gọi (CDR) chạy dưới Windows (Vista, Windows 7/8/10, 2008-2016 Server). Truy cập https://www.kaplansoft.com/TekTape/ thường xuyên để cập nhật. Các tính năng chính; Đơn giản, dễ sử dụng giao diện. Theo dõi...