Liên kết được tài trợ:

Handy Address Book

Handy Address Book 8.3 Cập nhật

Sổ địa chỉ hữu ích rất dễ sử dụng, nhưng phần mềm mạnh giúp theo dõi địa chỉ liên lạc của bạn đơn giản và thú vị. Giao diện người dùng được thiết kế để giảm thiểu hoạt động bấm phím hoặc di chuyển chuột cần thiết để có được thông tin của bạn một cách...

AweSync.Mail Portable

AweSync.Mail Portable 2.5 Cập nhật

AweSync.Mail được thiết kế để đồng bộ hóa e-mail và địa chỉ liên lạc từ IBM Lotus Notes sang Google. Google có thể được sử dụng lần lượt như là bộ lưu trữ trung gian để đồng bộ hóa thư và địa chỉ liên hệ với điện thoại di động của bạn như iPhone, Android,...

EssentialPIM Pro

EssentialPIM Pro 7.6 Cập nhật

EssentialPIM Pro là Trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) giúp bạn dễ dàng kiểm soát các cuộc hẹn, công việc, danh sách công việc, ghi chú và danh bạ. Với sự hỗ trợ email được xây dựng, EssentialPIM là một sự thay thế hợp lý cho Outlook. Ngoài ra,...

Liên kết được tài trợ:

EssentialPIM

EssentialPIM 7.6 Cập nhật

EssentialPIM là chương trình quản lý thông tin cá nhân miễn phí từng đoạt giải thưởng, giúp bạn dễ dàng kiểm soát các cuộc hẹn, danh sách, ghi chú, email, mật khẩu và địa chỉ liên lạc. Thêm vào đó EssentialPIM Free cung cấp khả năng di động, tốc độ, giao...

E-Z Contact Book

E-Z Contact Book 4.4.1.20 Cập nhật

E-Z Contact Book là một chương trình Windows mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin liên lạc. Bạn có thể sử dụng nó như là một thư mục kinh doanh, cơ sở dữ liệu khách hàng, hoặc địa chỉ liên hệ cá nhân / điện thoại / email. Số điện...

Active Phonebook

Active Phonebook 2.5 Cập nhật

Danh bạ điện thoại hoạt động - Phần mềm được thiết kế cẩn thận làm giảm số lần nhấp chuột và nhấn bàn phím Số điện thoại, địa chỉ, nhắc nhở, in ấn, công việc, quay số, ảnh, ghi chú, e-mail, quay số nhanh ... , Bộ nhớ tiêu tốn rất thấp mà bạn sẽ không nhận...

Liên kết được tài trợ:

MSD Tasks

MSD Tasks 6.50 Cập nhật

MSD Tasks là một trình quản lý tác vụ trực quan cho phép tổ chức trực quan các tác vụ của nhiều người cùng một lúc. Thư ký sẽ có thể tổ chức chương trình nghị sự của ông chủ, một chuyên gia sẽ có thể quản lý thăm khách hàng của mình, hoặc một nhân viên sẽ...

MSD Tasks Multiuser

MSD Tasks Multiuser 6.50 Cập nhật

MSD Tasks Multiuser là trình quản lý tác vụ trực quan cho các mạng cho phép tổ chức trực quan các tác vụ của nhiều người cùng một lúc. Thư ký sẽ có thể tổ chức chương trình nghị sự của ông chủ, một chuyên gia sẽ có thể quản lý thăm khách hàng của mình,...