Liên kết được tài trợ:

libKrypt

libKrypt 1.0

Bộ công cụ phát triển được cấp phép cung cấp các chức năng mật mã hiệu quả để tích hợp vào các ứng dụng phần mềm để đáp ứng các yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Bộ công cụ hiện cung cấp các thuật toán mã hoá sau đây được nhóm vào một thư viện duy...

Liên kết được tài trợ:

fDraw

fDraw 4.0.1

fDraw được viết 100% với C #. Net và nó hoàn toàn tương thích với môi trường Net. fDraw có thể dễ dàng thêm vào bất kỳ ứng dụng Net bằng cách kéo và thả. fDraw cung cấp rất nhiều các đối tượng tương thích Autocad như Circle, Arc, Line, và vv (như liệt kê...

Liên kết được tài trợ:

Bytescout PDF Viewer SDK

Bytescout PDF Viewer SDK 8.6.0.2912 Cập nhật

Bytescout PDF Viewer SDK cung cấp kiểm soát trực quan để thực hiện trình đọc PDF của bạn để xem tệp PDF từ ứng dụng của bạn. Nó cài đặt một điều khiển mà bạn có thể thêm từ hộp công cụ vào biểu mẫu trong ứng dụng của bạn. Lợi ích:  kiểm soát để xem tập...