Liên kết được tài trợ:

LibSoup

LibSoup 2.61.1 Cập nhật

LibSoup là một trình phục vụ và thư viện khách hàng hoàn toàn miễn phí, dễ sử dụng và mã nguồn mở HTTP (Hypertext Transfer Protocol) được sử dụng trong nhiều ứng dụng được thiết kế cho môi trường đồ hoạ đồ họa GNOME, đang chạy dưới hệ điều hành Linux...

PyGObject

PyGObject 3.27.1 Cập nhật

PyGObject là một phần mềm thư viện mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí được viết bằng Python và được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có một tập hợp các ràng buộc Python cho Hệ thống đối tượng GLib (GObject) và thư viện GLib, trong ngôn ngữ lập trình...

ALSA driver

ALSA driver 1.1.5 Cập nhật

Kiến trúc Âm thanh Cấp cao của Linux bao gồm nhiều phần. Đầu tiên là một trình điều khiển âm thanh được mô-đun hóa hoàn toàn hỗ trợ tự động chuyển đổi mô-đun, devfs, tự điều chỉnh cấu hình isapnp và cho phép truy cập hoàn toàn vào âm thanh analog, âm...

cURL

cURL 7.57.0 Cập nhật

CURL là một dự án phần mềm mã nguồn mở và phân phối tự do, một tiện ích dòng lệnh giúp bạn dễ dàng chuyển bất kỳ loại dữ liệu nào bằng cách sử dụng cú pháp URL. Nó hỗ trợ nhiều giao thức truyền tệp và có thể được tích hợp vào các ứng dụng khác nhau. Hỗ...

Liên kết được tài trợ:

GLib2

GLib2 2.55.0 Cập nhật

GLib2 là một phần mềm thư viện cốt lõi cấp nguồn mở và tự do tải xuống, tạo cơ sở cho khung công cụ GUI của GTK +, cũng như cho môi trường đồ họa của GNOME. Phần mềm đã được thiết kế từ phần bù đắp để cung cấp xử lý cấu trúc dữ liệu cho ngôn ngữ lập...

ATK

ATK 2.27.1 Cập nhật

ATK (Accessibility Toolkit) là một phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được thiết kế từ dưới lên để hoạt động như một thư viện khả năng truy cập cho môi trường làm việc GNOME.Bao gồm compoenents Nó bao gồm một tập hợp các giao diện khả năng tiếp cận được...

SDL

SDL 2.0.7 Cập nhật

SDL là viết tắt của Simple DirectMedia Layer và là thư viện đa phương tiện mã nguồn mở được viết bằng C và được thiết kế để cung cấp cấp độ thấp cho chuột, bàn phím, âm thanh, phím điều khiển, phần cứng đồ họa 3D thông qua Direct3D và OpenGL. Được sử...

zlib

zlib 1.2.11 Cập nhật

zlib là một thư viện mã nguồn mở và phần mềm thư viện không bị cản trở về mặt pháp lý, cung cấp hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu bằng định dạng tệp lưu trữ zip di động. Nó có thể được sử dụng trên bất kỳ hệ điều hành hoặc phần cứng máy tính.Thư viện...

Liên kết được tài trợ:

libpng

libpng 1.6.32 Cập nhật

libpng là một phần mềm thư viện mã nguồn mở, xách tay, dễ cài đặt và hoàn toàn miễn phí được triển khai trong C và được thiết kế từ nền tảng để hỗ trợ định dạng hình ảnh PNG (Portable Network Graphics) dưới bất kỳ phân phối nào Linux. Thư viện số một để...