Liên kết được tài trợ:

Briss

Briss 0.9

Briss là một ứng dụng đơn giản cho cắt file PDF. Một giao diện người dùng đơn giản cho phép bạn xác định chính xác các cây trồng khu vực bằng cách lắp một hình chữ nhật trên trang che trực quan. Trong khi đó là dễ dàng, đủ để tạo ra các file PDF, các lề...

PDFlite

PDFlite 0.9

PDFlite có thể được sử dụng để đọc bất kỳ tập tin PDF. Với thiết kế đơn giản nó là ánh sáng bạn có thể tập trung vào tài liệu của bạn, không phải phần mềm. Bạn có thể xem các tài liệu PDF một cách nhanh chóng và dễ dàng với tất cả các tính năng như tìm...

Liên kết được tài trợ:

BobCAD-CAM

BobCAD-CAM 27.00 Cập nhật

Hệ thống BobCAD-CAM tiêu chuẩn được trang bị đầy đủ với các trình thuật sĩ dễ sử dụng công có bước bạn thông qua 2,5 & 3, 4 và 5 trục tính năng theo nghĩa đen loại bỏ các phỏng đoán từ CAM lập trình. Với một giao diện phần mềm trực quan cung cấp thanh...

Liên kết được tài trợ: