Liên kết được tài trợ:

LoadCargo.in

LoadCargo.in 1.9 Cập nhật

LoadCargo.in là một phần mềm tối ưu hóa tải hàng phức tạp nhưng cũng dễ sử dụng, giúp lập kế hoạch vận chuyển hàng hoá vào container hoặc xe tải. Các tính năng chính bao gồm: Xây dựng Pallet, xem 3D tương tác, lập kế hoạch tự động, lập kế hoạch thủ công,...

BatchOutput PDF

BatchOutput PDF 2.2.29 Cập nhật

BatchOutput PDF in các tệp PDF tự động từ các thư mục được xem nóng. Tạo thư mục nóng cho các cài đặt in khác nhau, sau đó chỉ cần thả PDF ở đó, và BatchOutput PDF sẽ làm phần còn lại cho bạn. Tiếp tục làm việc với các chương trình khác trong khi...

Cisdem PDFConverterOCR

Cisdem PDFConverterOCR 5.2.0 Cập nhật

Cisdem PDFConverterOCR for Mac giúp bạn chuyển đổi bất kỳ PDF, PDF được quét nào, các tệp PDF và tệp hình ảnh được mã hóa để có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được từ Word, Text, Excel, PPT, HTML, Text, Rtfd, Pages, Keynote và hình ảnh tài liệu, cũng như số...

Twine

Twine 2.2.1 Cập nhật

Dây buộc cho phép bạn sắp xếp câu chuyện của mình theo đồ hoạ bằng bản đồ mà bạn có thể sắp xếp lại khi bạn làm việc. Các liên kết tự động xuất hiện trên bản đồ khi bạn thêm chúng vào đoạn văn của bạn, và những đoạn với các liên kết bị hỏng hiển hiện ngay...

Liên kết được tài trợ:

Inventoria

Inventoria 5.00 Cập nhật

Phần mềm Inventory Inventory dành cho Mac OS X giúp bạn dễ dàng theo dõi và sắp xếp khoảng không quảng cáo của mình. Cảnh báo và báo cáo trong phần mềm thông báo cho bạn về khoảng không quảng cáo thấp hoặc rỗng. Inventoria dành cho Mac OS X được thiết kế...

Liên kết được tài trợ:

Virtual TimeClock Server

Virtual TimeClock Server 18.1.1.3.394 Cập nhật

Thời gian Virtual TimeClock và phần mềm tham dự đầy đủ tính năng và mạnh mẽ, nhưng vẫn dễ quản lý và sử dụng. Được thiết kế cho chủ sở hữu hoặc người quản lý không bận rộn mà không có nhiều chuyên môn kỹ thuật, phần mềm đồng hồ thời gian của chúng tôi có...