Liên kết được tài trợ:

1D Cutting Optimizer

1D Cutting Optimizer 3.5.3.90 Cập nhật

1D Cutting Optimizer là một phần mềm tối ưu hóa cắt giảm chiều dài cho các vật liệu được cung cấp với độ dài tiêu chuẩn như thanh, ống, cấu hình bằng kim loại, ép đùn, cuộn giấy. Là một trình tối ưu hóa thực sự, có khả năng tối ưu hóa toán học hoặc có...

Liên kết được tài trợ:

Fund Manager Professional

Fund Manager Professional 2018.15.0.100 Cập nhật

Quản lý Quỹ chuyên nghiệp là một ứng dụng quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân. Được thiết kế để giúp các nhà đầu tư giám sát và phân tích cổ phiếu, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư khác với nhiều biểu đồ và báo cáo dễ sử dụng. Giúp theo dõi các...

Fund Manager Advisor

Fund Manager Advisor 2018.15.0.100 Cập nhật

Tư vấn Quản lý Quỹ là một ứng dụng quản lý danh mục đầu tư đặc trưng cho nhà đầu tư cá nhân. Nó được thiết kế để giúp các nhà đầu tư giám sát và phân tích cổ phiếu, quỹ tương hỗ và các khoản đầu tư khác với nhiều biểu đồ và báo cáo dễ sử dụng. Nó làm cho...

Cash Register

Cash Register 2.0.3.3 Cập nhật

Bạn chỉ cần tìm kiếm một phần mềm Windows đăng ký tiền mặt cho cửa hàng của bạn? Phần mềm Cash Register hoạt động như một máy tính tiền / hệ thống hàng tồn kho cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để theo dõi hàng tồn kho của bạn và bán sản phẩm của...

Liên kết được tài trợ: