Liên kết được tài trợ:

Photorecovery 2017

Photorecovery 2017 5.1.6.0 Cập nhật

Photorecovery 2017 là ứng dụng dễ sử dụng phục hồi hình ảnh, phim, các tệp âm thanh và các loại tệp phổ biến khác từ tất cả các loại phương tiện kỹ thuật số, cũng hỗ trợ tất cả các tệp RAW và HD Video. Bao gồm cả tiện ích cho phép bạn định dạng và xóa thẻ...

Chỉ trong 60 giây, bạn có thể thiết lập nó và bắt đầu bảo vệ các tập tin quan trọng nhất của bạn. Sao lưu vào ổ đĩa cứng gắn ngoài, một máy tính khác trên mạng của bạn, Memeo lưu trữ trực tuyến, thiết bị lưu trữ USB, hoặc iPod của bạn cùng một lúc. Không...

Liên kết được tài trợ:

Memeo sao lưu tức thì là một giải pháp sao lưu đơn giản cho một thế giới kỹ thuật số phức tạp. Bằng cách tự động và liên tục sao lưu các tập tin quan trọng của bạn vào ổ đĩa C của bạn, Memeo sao lưu tức thì bảo vệ dữ liệu của bạn và cho phép bạn khôi phục...

Liên kết được tài trợ: