Liên kết được tài trợ:

AV CD Grabber

AV CD Grabber 2.0.5 Cập nhật

AV CD Grabber là một chương trình phần mềm cho phép người sử dụng để trích xuất các tập tin âm thanh yêu thích từ đĩa CD và lưu chúng như là các tập tin âm thanh bình thường để lưu trữ trong máy tính. Sản lượng chiết xuất có thể được lưu trên đĩa cứng...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: