Liên kết được tài trợ:

StarCodec

StarCodec 20170901 Cập nhật

StarCodec là một gói codec, một trình cài đặt các codec để chơi các tập tin đa phương tiện. StarCodec cung cấp một môi trường truyền thông thuận tiện và ổn định với tùy chọn môi trường âm thanh, lựa chọn chất lượng video và bao gồm các codec ổn định và...

Media Player Codec Pack Lite

Media Player Codec Pack Lite 4.4.0 Cập nhật

Media Player Lite Codec Pack là một đơn giản miễn phí để cài đặt, gói trọng lượng ánh sáng của các codec, các bộ lọc, hoặc splitter được sử dụng để chơi lại phim, nhạc. Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể chơi 99,9% của tập tin thông qua phương tiện truyền...

Media Player Codec Pack

Media Player Codec Pack 4.4.0 Cập nhật

Media Player Codec Pack là một đơn giản miễn phí để cài đặt gói codec / bộ lọc / splitter được sử dụng để chơi lại phim, nhạc. Sau khi cài đặt, bạn sẽ có thể chơi 99,9% của tập tin thông qua phương tiện truyền thông của bạn, cùng với XCDs, VCD, và SVCDs....