Liên kết được tài trợ:

FET

FET 5.27.5 Cập nhật

FET (miễn phí Timetabling Software) là một ứng dụng mã nguồn mở cung cấp-trường học và đại học với một ứng dụng timetabling trưởng thành và toàn diện mà chạy trên Linux, hệ điều hành Mac OS X và Microsoft Windows. Các tính năng trong nháy mắt Ứng dụng tạo...

Liên kết được tài trợ:

Joone

Joone 2.0.0RC1

dự án Joone là một khuôn khổ toàn miễn phí Neural Network để tạo, huấn luyện và kiểm tra các mạng thần kinh nhân tạo. Mục đích là để tạo ra một môi trường mạnh mẽ cho cả người dùng nhiệt tình và chuyên nghiệp, dựa trên công nghệ Java mới nhất.Joone được...

Texai

Texai 1.1 Cập nhật

Texai là một dự án phần mềm dựa trên tri thức để tạo ra trí thông minh nhân tạo.Cơ sở tri thức Texai được lưu trữ trong các máy chủ Sesame RDF. Bởi vì các kiến ​​thức cơ bản ban đầu là lớn, nó đã được phân chia thành các kho Sesame riêng biệt. Những đã...

Liên kết được tài trợ: