Soft4Boost Secure Eraser

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Soft4Boost Secure Eraser
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 3.0.9.203 Cập nhật
Ngày tải lên: 23 Jun 15
Nhà phát triển: Soft4Boost
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 10
Kích thước: 10651 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Soft4Boost an toàn Eraser là một tiện ích theo kiểu wizard, cho phép bạn để loại bỏ hoàn toàn dữ liệu nhạy cảm từ ổ đĩa cứng của bạn bằng cách ghi đè một vài lần với các mẫu lựa chọn cẩn thận. Sử dụng phương pháp quốc tế công nhận, Soft4Boost an toàn Eraser xóa dữ liệu nhạy cảm một cách an toàn mà một tái thiết, ngay cả với phần mềm đặc biệt, không còn có thể. Trong Soft4Boost an toàn Eraser, một chức năng phân tích đã được tích hợp mà tìm kiếm cho rằng dữ liệu đã bị xóa không an toàn. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, máy tính có thể được làm sạch đến mức mà người có quyền có thể không có cơ hội để đào ra các tập tin cũ và lạm dụng chúng. Soft4Boost an toàn Eraser cung cấp miễn phí suốt đời dịch vụ cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí không giới hạn. Ngoài ra, nó cũng cung cấp nhiều hơn và nhiều hơn nữa các gói ngôn ngữ cho người dùng trên toàn thế giới.

là gì mới trong phiên bản này:

Phiên bản 3.0.9.203 có thể bao gồm các unspecified cập nhật, cải tiến, hoặc sửa lỗi.

là gì mới trong phiên bản 2.9.7.195:

Phiên bản 2.9.7.195 có thể bao gồm các unspecified cập nhật, cải tiến, hoặc sửa lỗi.

là gì mới trong phiên bản 2.8.5.183:

Phiên bản 2.8.5.183 có thể bao gồm các unspecified cập nhật, cải tiến, hoặc sửa lỗi.

là gì mới trong phiên bản 2.7.3.175:

Phiên bản 2.7.3.175 có thể bao gồm các unspecified cập nhật, cải tiến, hoặc sửa lỗi.

là gì mới trong phiên bản 2.6.1.163:

Phiên bản 2.6.1.163 có thể bao gồm các unspecified cập nhật, cải tiến, hoặc sửa lỗi.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Soft4Boost

Ý kiến ​​để Soft4Boost Secure Eraser

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!