GNU Prolog (64-bit)

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
GNU Prolog (64-bit)
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.4.3
Ngày tải lên: 23 Jan 15
Nhà phát triển: Daniel Diaz
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 424
Kích thước: 4677 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

GNU Prolog là một trình biên dịch Prolog miễn phí với hạn giải quyết trong lĩnh vực hữu hạn. GNU Prolog Prolog chấp nhận với các chương trình hạn chế và sản xuất những chương trình địa phương (như gcc hiện từ một nguồn C). Sau đó thực thi thu được được độc lập. Kích thước của file thực thi này có thể nhỏ từ GNU Prolog có thể tránh liên kết mã chưa sử dụng hầu hết được xây dựng trong các vị từ. Các màn trình diễn của GNU Prolog là rất đáng khích lệ (so sánh với các hệ thống thương mại). Bên cạnh việc lập bản địa-mã, GNU Prolog cung cấp một thông dịch cổ điển (top-level) với một trình gỡ lỗi.

Phần Prolog phù hợp với tiêu chuẩn ISO cho Prolog với nhiều phần mở rộng rất hữu ích trong thực tế (biến toàn cầu, Giao diện hệ điều hành, và ổ cắm). GNU Prolog cũng bao gồm một chế hiệu quả giải quyết qua hữu hạn Tên miền (FD). Điều này sẽ mở ra trình logic ràng buộc cho người sử dụng kết hợp sức mạnh của lập trình hạn chế đến declarativity của lập trình logic. Tính năng bao gồm phù hợp với những tiêu chuẩn ISO cho Prolog, cơ sở chỉnh sửa dòng theo thông dịch viên tương tác với hoàn trên nguyên tử, giao diện hai chiều giữa Prolog và C, trình biên dịch mã nguồn gốc sản xuất đứng một mình thực thi, trình biên dịch dòng lệnh đơn giản chấp nhận một loạt các tập tin, xác định trước hạn chế:. hạn chế số học, hạn chế Boolean, các ràng buộc mang tính biểu tượng, và những hạn chế reified, chẩn đoán điều tra được xác định trước, và người dùng có thể xác định những hạn chế mới của mình

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Daniel Diaz

Ý kiến ​​để GNU Prolog (64-bit)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!