Asset Tracking Database Software

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Asset Tracking Database Software
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 7.0
Ngày tải lên: 21 Nov 14
Nhà phát triển: Sobolsoft
Giấy phép: Shareware
Giá: 19.99 $
Phổ biến: 31
Kích thước: 4189 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho những người dùng muốn tạo ra và quản lý tài sản công ty. Có một số trường nhập mô tả tài sản, nhân viên, nhà cung cấp, ngày mua, ngày bán, loại, số lượng model, serial, giá mua, bộ phận, bảo trì tiếp theo dự kiến, giá trị hiện tại, mô tả, vv Có tab để theo dõi lịch trình bảo dưỡng và khấu hao .

Hạn chế :

Tính năng TNHH

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

DB Manager Lite
DB Manager Lite

7 May 15

AnyLexic
AnyLexic

26 May 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Sobolsoft

Ý kiến ​​để Asset Tracking Database Software

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!