Access 2007 Download: Access Runtime

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Access 2007 Download: Access Runtime
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: Jun07
Ngày tải lên: 21 Sep 15
Nhà phát triển: Microsoft
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2114
Kích thước: 52230 Kb

Rating: 5.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Microsoft Office Access 2007 cung cấp một nền tảng phong phú để phát triển các giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu với công cụ tùy biến dễ sử dụng. Nếu không chỉnh của người dùng cuối là bắt buộc (bao gồm cả các sửa đổi báo cáo), bạn có thể chọn để phân phối những Access 2007 giải pháp để họ chạy mà không cần cài đặt đầy đủ của Access 2007. Để làm như vậy, bạn phải đóng gói và phân phối ứng dụng của bạn với Access 2007 Runtime.

Yêu cầu :

Windows XP / Vista

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Microsoft

Ý kiến ​​để Access 2007 Download: Access Runtime

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!