JoLetter InDesign

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
JoLetter InDesign
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 6.63 Cập nhật
Ngày tải lên: 24 Aug 17
Nhà phát triển: JoLauterbach Software
Giấy phép: Shareware
Giá: 249.00 $
Phổ biến: 7
Kích thước: 870 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

- Khoảng trắng "Thông minh"
- Một vài hàng dữ liệu trên một trang
- Các quy tắc

Yêu cầu :

Adobe InDesign CS6 hoặc CC

Phần mềm tương tự

InFlow
InFlow

12 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển JoLauterbach Software

MediaBoxXT
MediaBoxXT

22 Oct 15

ImageX
ImageX

11 Jun 17

Ý kiến ​​để JoLetter InDesign

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!