JoLetter InDesign

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
JoLetter InDesign
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 6.63 Cập nhật
Ngày tải lên: 24 Aug 17
Nhà phát triển: JoLauterbach Software
Giấy phép: Shareware
Giá: 249.00 $
Phổ biến: 8
Kích thước: 870 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

- Khoảng trắng "Thông minh"
- Một vài hàng dữ liệu trên một trang
- Các quy tắc

Yêu cầu :

Adobe InDesign CS6 hoặc CC

Phần mềm tương tự

XPressGuides
XPressGuides

4 Jan 15

FullPress
FullPress

3 Jan 15

Hoecker-Plot
Hoecker-Plot

3 Jan 15

Phần mềm khác của nhà phát triển JoLauterbach Software

JoUp Acrobat
JoUp Acrobat

25 Nov 17

JoLetter Quark
JoLetter Quark

22 Nov 14

JoJo
JoJo

25 Nov 17

Ý kiến ​​để JoLetter InDesign

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!