OptiVec for C++ Builder 64-bit

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
OptiVec for C++ Builder 64-bit
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 6.5.6
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Giấy phép: Shareware
Giá: 249.00 $
Phổ biến: 23
Kích thước: 4337 Kb

Rating: 2.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

OptiVec chứa hơn 3500 tay tối ưu hóa, chức năng Assembler viết cho tất cả các dấu chấm động và số nguyên kiểu dữ liệu từ các lĩnh vực sau đây:
1. vector dạng toán tử số học và hàm toán học.
2. Hoạt động Matrix, ví dụ như: nhân, đảo ngược, LU phân hủy, phân hủy ít giá trị, giá trị riêng.
3. Fast Fourier Transform kỹ thuật cho nhiều nếp cuộn hiệu quả, phân tích tương quan, lọc quang phổ, cả một chiều và hai chiều.
4. Đường cong phù hợp cho một loạt các chức năng mô hình từ hồi quy tuyến tính đơn giản để mô hình phi tuyến tính với nhiều bộ dữ liệu.
5. Thống kê.
6. So sánh (ví dụ, như các khối xây dựng để phân tích chuỗi thời gian).
7. Phân tích (dẫn xuất, tích phân, cực trị, nội suy).
8. Đồ thị biểu diễn dữ liệu trong tọa độ Descartes.
9. toán số phức, cả hai định dạng Descartes và vùng cực.
Việc thực hiện véc tơ trong mã máy làm chức năng OptiVec, trên trung bình, nhanh hơn so với mã nguồn được biên dịch của các chức năng tương tự 2-3 lần. Trong nhiều trường hợp, chính xác số được cải thiện.
Các giao diện hướng đối tượng với C ++, "VecObj", cung cấp các cuộc gọi chức năng đơn giản hóa và tăng an toàn bộ nhớ.
Phiên bản này là dành cho các Embarcadero C ++ trình biên dịch (RAD Studio, C ++ Builder) XE3 hoặc cao hơn

Yêu cầu .

Embarcadero RAD Studio hay C ++ Builder XE3 hay cao hơn

Hạn chế :

90-ngày dùng thử

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển OptiCode - Dr. Martin Sander Software Dev.

Ý kiến ​​để OptiVec for C++ Builder 64-bit

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!