Microsoft Entourage 2008 Web Services Edition

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Microsoft Entourage 2008 Web Services Edition
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 13.1.1
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: Microsoft
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 7
Kích thước: 65947 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

.

Microsoft Entourage 2008 cho Mac, Web Services Edition sử dụng Exchange Dịch vụ Web như là giao thức chính để giao tiếp với Exchange Server

Yêu cầu :

Văn phòng 2008

Phần mềm tương tự

4D Mail
4D Mail

3 Jan 15

Caveman Sound
Caveman Sound

4 Jan 15

GraphicsFormats
GraphicsFormats

27 Nov 17

Phần mềm khác của nhà phát triển Microsoft

Ý kiến ​​để Microsoft Entourage 2008 Web Services Edition

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!