Golf Solitaire First Love

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Golf Solitaire First Love
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: Games K12
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 5

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Các trò chơi cổ điển Golf Solitaire trong 3 chế độ với một liên lạc Valentine.

Hướng dẫn:
Tháo thẻ mà là một cao hơn hoặc thấp hơn giá trị 1 thì một thẻ mở trên nền tảng. Có 3 trò chơi chế độ:

- Golf nghiêm ngặt: Aces là thấp, không có thẻ có thể được đặt vào một vị vua.
- Golf bình thường: Aces là thấp, một nữ hoàng có thể được đặt vào một vị vua.
- Golf thoải mái. Aces cao và thấp, một nữ hoàng và một Ace có thể được đặt vào một vị vua

Yêu cầu :

Flash

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Games K12

Checkers
Checkers

14 Dec 14

Paravasamayi
Paravasamayi

14 Dec 14

Ninja Assault
Ninja Assault

14 Dec 14

Ý kiến ​​để Golf Solitaire First Love

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!