Golf Solitaire First Love

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Golf Solitaire First Love
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: Games K12
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 5

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Các trò chơi cổ điển Golf Solitaire trong 3 chế độ với một liên lạc Valentine.

Hướng dẫn:
Tháo thẻ mà là một cao hơn hoặc thấp hơn giá trị 1 thì một thẻ mở trên nền tảng. Có 3 trò chơi chế độ:

- Golf nghiêm ngặt: Aces là thấp, không có thẻ có thể được đặt vào một vị vua.
- Golf bình thường: Aces là thấp, một nữ hoàng có thể được đặt vào một vị vua.
- Golf thoải mái. Aces cao và thấp, một nữ hoàng và một Ace có thể được đặt vào một vị vua

Yêu cầu :

Flash

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Games K12

Bunny Invasion 2
Bunny Invasion 2

27 May 15

Lake Fishing 3
Lake Fishing 3

25 Jan 15

Blood Shade
Blood Shade

6 May 15

Naughty Marcus
Naughty Marcus

27 May 15

Ý kiến ​​để Golf Solitaire First Love

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!