Auto Clicker by Shocker

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Auto Clicker by Shocker
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 3.0.1
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: SoftByShocker
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 91
Kích thước: 860 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Bạn có thể chọn để tự động nhấp chuột trái, nút chuột giữa và bên phải của bạn, thiết lập khoảng thời gian mà tại đó nhấp chuột sẽ xảy ra, thiết lập tạm nghỉ giữa các lần nhấp chuột, tự động dừng lại sau khi một số tiền mong muốn của các nhấp chuột. Bạn cũng có thể ngăn chặn các nhấp chuột vào bất kỳ thời gian nhấn phím nóng. "Chậm trễ autostop ngẫu nhiên", bạn có thể thiết lập các AutoClicker tạm dừng việc click cho mili giây X, trong đó X là một giá trị ngẫu nhiên

là gì mới trong phiên bản này:.

Cập nhật chữ ký kỹ thuật số.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để Auto Clicker by Shocker

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!