Soundsnap

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Soundsnap
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 43

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Soundsnap là một thư viện âm thanh trực tuyến miễn phí và cộng đồng các nhà thiết kế âm thanh và sản xuất. Mọi người có thể tải lên âm thanh và chia sẻ với thế giới. Soundsnap là chủ yếu cho các nhà thiết kế âm thanh / recordists và âm nhạc nhà sản xuất, các nhà làm phim, các nhà thiết kế web và phát triển game. Nó cũng có thể có ích cho các nhà sưu tầm cho video gia đình của họ, những người tìm kiếm nhạc chuông và bất kỳ ai có nhu cầu âm thanh.

Phần mềm tương tự

Ezmo
Ezmo

15 Dec 14

Pandora
Pandora

15 Dec 14

Ý kiến ​​để Soundsnap

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!