Quicktate

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Quicktate
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: Quicktate
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 10

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Voicemail chưa bao giờ được trực quan hơn. Quicktate sao chép bằng các tin nhắn thoại của bạn hoặc ghi chú bằng giọng nói thành văn bản. Nhận văn bản qua Email, SMS, hoặc tương thích với iPhone tùng Web.

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để Quicktate

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!