Zpeech

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Zpeech
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: Zpeech
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Chỉ cần thêm zpeech.com trước bất kỳ URL (zpeech.com/google.com). Các trang web sau đó sẽ mở ra với một diễn đàn thảo luận thêm popup - Ban Zpeech - ở phía bên tay trái, trong đó bạn ngay lập tức có thể đọc tất cả các cuộc thảo luận bao giờ của người dùng về trang Web đó rất và thêm ý kiến ​​của bạn cho trang web sau khi một đoạn ngắn . cộng với đăng ký miễn phí

Yêu cầu :

Firefox, Safari

Phần mềm tương tự

Eventalize
Eventalize

15 Dec 14

PostmanMojo
PostmanMojo

23 Nov 14

MailGrace
MailGrace

18 Jun 16

Mailfence
Mailfence

15 Feb 15

Ý kiến ​​để Zpeech

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!