VectorWorks

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
VectorWorks
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2014 SP1
Ngày tải lên: 11 Dec 14
Nhà phát triển: Nemetschek North America
Giấy phép: Shareware
Giá: 995.00 $
Phổ biến: 86
Kích thước: 111974 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

VectorWorks là một chương trình CAD cho các công ty mà không có ngân sách IT không giới hạn. Chính xác 2D. Mô hình 3D mạnh mẽ. Khả năng trình bày đẹp mắt. Chi phí vật liệu và theo dõi. Tự động tạo ra lịch trình

là gì mới trong phiên bản này:.

http://www.vectorworks.net/downloads/notes/2014SP1_Notes.php

Phần mềm tương tự

SnapMeasure
SnapMeasure

2 Jan 15

MrMesh3D
MrMesh3D

3 Jan 15

PatchTool
PatchTool

22 Oct 17

Graffikon
Graffikon

3 Jan 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Nemetschek North America

VectorWorks SP
VectorWorks SP

7 Feb 16

Ý kiến ​​để VectorWorks

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!