Slacker

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Slacker
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: Slacker
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 7

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Slacker cung cấp "Radio cá nhân," cho phép người tiêu dùng Mỹ để tùy chỉnh các trạm phát radio riêng của họ và lắng nghe họ bất cứ nơi nào chúng được. Người dùng có thể chỉnh sửa các đài phát thanh hiện có, tạo riêng của họ, và chia sẻ chúng với bạn bè.

Ảnh chụp màn hình

slacker_1_23663.JPG
slacker_2_23663.JPG

Phần mềm tương tự

SampleSwap Music
SampleSwap Music

15 Dec 14

Hype Machine
Hype Machine

14 Dec 14

Nobosh Answers
Nobosh Answers

15 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển Slacker

Ý kiến ​​để Slacker

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!