Save Text to Google Drive

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Save Text to Google Drive
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.5.8
Ngày tải lên: 14 Dec 14
Nhà phát triển: Owlsee
Giấy phép: Shareware
Giá: 9.98 $
Phổ biến: 8

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 4)

Liên kết được tài trợ:

Save Text to Google Drive Chrome mở rộng giúp bạn lưu nội dung văn bản web để Google Drive của bạn. Các tính năng chính: 1. Save Text to Google Drive. 2. Bạn có thể thiết lập một đường dẫn cho tiết kiệm, đường dẫn mặc định là root. 3. Bạn có thể đọc nó bằng Owlsee TextReader.

Hạn chế :

Kích thước tập tin 10MB thử nghiệm

Ảnh chụp màn hình

save-text-to-google-drive_1_20644.png

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Owlsee

Owlsee textReader
Owlsee textReader

14 Dec 14

Ý kiến ​​để Save Text to Google Drive

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!