RAAViewer

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
RAAViewer
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 110601
Ngày tải lên: 13 Dec 14
Nhà phát triển: bearboat
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 4
Kích thước: 198104 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

RAAViewer là một chương trình sẽ hiển thị hình ảnh mối quan tâm của bác sĩ X quang và những người khác đối phó với cơ thể con người trong y học. Cấu trúc giải phẫu được dán nhãn và liên kết đến thông tin chi tiết về cấu trúc. Minh họa, hình ảnh CT và MRI sẽ được sử dụng

là gì mới trong phiên bản này:.

Bug Fix: khó chịu, mặc dù không bị rơi, lỗi này đã được giới thiệu với 20 tháng năm 2011 phát hành. Một hộp thoại sẽ xuất hiện không phù hợp với một thông điệp về "Không có gì có vẻ xảy ra ..."

Phần mềm tương tự

TrackRunner
TrackRunner

12 Dec 14

My CalStep
My CalStep

12 Dec 14

Diaita
Diaita

2 Jan 15

MacBreakZ
MacBreakZ

24 Aug 17

Ý kiến ​​để RAAViewer

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!