Nerdtool

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Nerdtool
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.8.1
Ngày tải lên: 12 Dec 14
Nhà phát triển: MutableCode
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2
Kích thước: 860 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Nerdtool cho phép bạn hiển thị nhiều việc trực tiếp trên máy tính của bạn; dự báo thời tiết, tin tức tiêu đề, và hệ thống tin quan trọng chỉ là một vài lần sử dụng.

Nerdtool là khả năng hiển thị đầu ra vỏ với ANSI thoát định dạng, nhưng cũng có thể thao tác các sản phẩm cuối cùng của màu sắc, kích thước, và phông chữ. Nếu lộn xộn hơn là mong muốn, Nerdtool cũng có khả năng hiển thị hình ảnh, tài liệu HTML, và các hình thức khác cao hơn các phương tiện truyền thông.

Phần mềm khác của nhà phát triển MutableCode

WoW Watcher
WoW Watcher

12 Dec 14

Breakaway
Breakaway

13 Dec 14

Ý kiến ​​để Nerdtool

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!