mySitemap2

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
mySitemap2
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2.62
Ngày tải lên: 13 Dec 14
Nhà phát triển: Tangled Software
Giấy phép: Shareware
Giá: 19.95 $
Phổ biến: 0
Kích thước: 3566 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

mySitemap2 cho phép bạn dễ dàng tạo ra HTML và XML sitemap (Google Sitemaps) bằng cách quét các trang web tại địa phương hoặc đã có trên internet. Sau khi quét, mySitemap2 sẽ cho phép bạn xem, chỉnh sửa và xuất khẩu các sitemap để đưa vào trang web của bạn.

 • Tạo ra cả HTML và XML sitemap
 • Scan trang web tại địa phương hoặc trên internet.
 • Thêm các bộ lọc để ngăn chặn các trang nhất định, thư mục hoặc tập tin mở rộng được quét.
 • < li> Xem nếu bạn có bất kỳ liên kết bị hỏng trong trang web của bạn và nơi mà liên kết được trỏ đến.
 • chỉnh sửa và xóa tên liên kết và các url trong sitemap của bạn trước khi xuất khẩu.
 • Dễ dàng
 • sitemap XML phù hợp với các tiêu chuẩn giao thức Sơ đồ trang web XML.
 • sitemap HTML được tạo ra như XHTML 1.0 Transitional

  là gì mới trong phiên bản này :

  • cập nhật nhỏ cho cách liên kết bị hỏng được xử lý
  • Thêm khả năng để xuất khẩu các liên kết bị hỏng như HTML hay TXT file từ bên trong các liên kết bị hỏng xem
  • Hệ thống giấy phép đã được thay đổi hoàn toàn do một vấn đề máy chủ chính gây giấy phép mới để không còn được gửi ra mua từ cửa hàng của chúng tôi

  Hạn chế .

  Phiên bản thử nghiệm được giới hạn để quét chỉ có 8 trang của một trang web

 • Phần mềm khác của nhà phát triển Tangled Software

  Submit It
  Submit It

  13 Dec 14

  Ý kiến ​​để mySitemap2

  Bình luận không
  Nhập bình luận
  Bật hình ảnh!