Lepide User Password Expiration Reminder

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Lepide User Password Expiration Reminder
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 14.05.01
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: Lepide Software
Giấy phép: Shareware
Giá: 1.29 $
Phổ biến: 7
Kích thước: 12286 Kb

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

GUI Cập nhật, giao diện sạch hơn và dễ dàng để sử dụng màn hình làm Lepide tài khoản hết hạn Reminder phần mềm tốt nhất của các loại của nó. Người sử dụng được Password reminder thay đổi / hộp thư của mình chỉ khi mật khẩu là sắp hết hạn. Phần mềm cung cấp các báo cáo nâng cao về tình trạng của tất cả các mật khẩu của người sử dụng. Phần mềm này tạo sáu loại báo cáo đó bao gồm người dùng có mật khẩu là sớm sắp hết hạn, người sử dụng có mật khẩu không bao giờ hết hạn, người sử dụng với mật khẩu đã hết hạn, lỗi đăng nhập gần đây, báo cáo thay đổi mật khẩu và đổi mật khẩu đăng nhập vào các báo cáo tiếp theo. Các báo cáo này có thể được CSV, HTML và định dạng PDF như mong muốn.LUPER cho phép quản trị viên hệ thống lịch trình và nhận được thông báo trên nhắc nhở mật khẩu khác nhau. Nó giúp giảm bớt ra những rắc rối của việc ghi nhớ khi sử dụng cần phải thay đổi mật khẩu và tránh bất kỳ sự chậm trễ trong công việc và năng suất. Người sử dụng không cần tải về bổ sung, đó là, phần mềm làm việc với môi trường AD dễ dàng. Ngoài ra, phần mềm này có thể được quản lý tập trung. Phần mềm này cũng giúp duy trì các vấn đề tuân thủ và kiểm soát các vấn đề mật khẩu hết hạn.


Lepide User Password Software nhắc Hết hạn cũng đi kèm trong phiên bản dùng thử miễn phí trong 15 ngày. Người dùng có thể tải về và theo dõi tên miền đơn miễn phí cho 15 ngày, kể từ ngày cài đặt trên hệ thống. Để sử dụng các hạn chế phần mềm miễn phí, mua hàng được cấp phép phiên bản của Lepide tài khoản hết hạn Reminder. Mật khẩu Công cụ nhắc Hết hạn hỗ trợ hầu hết tất cả các phiên bản của MS Outlook bao gồm cả năm 2013, 2010, 2007, 2003 và 2002 cùng với MS Exchange Server 2013, 1020, 2007, 2003 và 2000. Phần mềm này có thể được cài đặt trên tất cả Windows 8, 7, Vista, XP (cả 32-bit và 64-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (Cả hai 32-bit và 64-bit) và Windows Server 2003 (Cả hai 32-bit và 64-bit).

< p> là gì mới trong phiên bản này:

Phiên bản 14.05.01 nay cung cấp một giao diện đồ họa được cập nhật, các tính năng tiên tiến và hiệu suất tốt hơn. Phần mềm hiện nay chạy như một dịch vụ và giữ các thông báo tạo ra và chạy theo lịch trình công việc ngay cả khi hệ thống được ghi ra

Hạn chế .

15-ngày dùng thử

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Lepide Software

Ý kiến ​​để Lepide User Password Expiration Reminder

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!