Kensington TrackballWorks

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Kensington TrackballWorks
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.1b
Ngày tải lên: 13 Dec 14
Nhà phát triển: Kensington Technology Group
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 19
Kích thước: 2899 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Cho phép tùy biến trackball:. Nút chức năng, tốc độ con trỏ và gia tốc, tốc độ và hướng di chuyển

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Kensington Technology Group

Ý kiến ​​để Kensington TrackballWorks

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!