Kensington TrackballWorks

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Kensington TrackballWorks
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.1b
Ngày tải lên: 13 Dec 14
Nhà phát triển: Kensington Technology Group
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 13
Kích thước: 2899 Kb

Rating: 3.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Cho phép tùy biến trackball:. Nút chức năng, tốc độ con trỏ và gia tốc, tốc độ và hướng di chuyển

Phần mềm tương tự

MouseServer
MouseServer

12 Dec 14

Wiinote
Wiinote

12 Dec 14

MouseZoom
MouseZoom

2 Jan 15

MouseWizard
MouseWizard

11 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển Kensington Technology Group

Ý kiến ​​để Kensington TrackballWorks

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!