Gmaps Pedometer

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Gmaps Pedometer
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: SueandPaul
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 6

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

Gmaps Pedometer là một ít hack mà sử dụng ứng dụng bản đồ tuyệt vời của Google để giúp khoảng cách kỷ lục đi du lịch trong một chạy hoặc đi bộ tới công việc ra. Nó cho phép bạn biết được khoảng cách chính xác một khóa học nào đó là, mà không cần phải kéo một GPS hoặc pedometer quanh. . Lưu ý rằng bạn phải chọn tất cả các điểm trong lộ trình riêng cho mình

Yêu cầu :

Webware

Ý kiến ​​để Gmaps Pedometer

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!