Criteo

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Criteo
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: Criteo
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 9

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Criteo động cơ khuyến cáo hoạt động trên cơ sở thời gian thực, cho cả dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra. Dữ liệu đầu vào có thể là xếp hạng rõ ràng người dùng (bình chọn vào các mặt hàng), hoặc lịch sử duyệt web người dùng ẩn (nhấp chuột, lượt xem trang hoặc mua các sản phẩm). Kết quả đầu ra có thể là sản phẩm, nội dung quảng cáo hoặc cá nhân cho mỗi người dùng. Giải pháp Criteo có sẵn cho bất kỳ trang web với các thành phần plug-and-play Web.

Phần mềm tương tự

iLIS Boss
iLIS Boss

23 Nov 14

MyBusinessGenie
MyBusinessGenie

18 Jun 16

Web Human Resource
Web Human Resource

14 Dec 14

Impact Engine
Impact Engine

18 Jun 16

Ý kiến ​​để Criteo

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!