Cameyo

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Cameyo
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 2.6.1220
Ngày tải lên: 9 Dec 14
Nhà phát triển: Cameyo
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 61
Kích thước: 15431 Kb

Rating: 2.3/5 (Total Votes: 3)

Liên kết được tài trợ:

Popular bao bì sản phẩm ứng dụng. Gói gói phần mềm lớn và phức tạp thành một file thực thi độc duy nhất mà bạn có thể mang theo bên mình và chạy từ bất cứ nơi nào: USB, Dropbox, LAN và nhiều hơn nữa. Cameyo sử dụng công nghệ tiên tiến cho phép bạn đóng gói phần mềm của bạn thành file thực thi duy nhất có thể chạy trực tiếp trên máy tính nào mà không cần phải cài đặt chúng và không đòi hỏi quyền quản trị.

là gì mới trong phiên bản này:

1220/06/02:

- Sửa lỗi: dòng commnd -Repackage bị hỏng (đã được thêm vào các gói tập tin không trích ra như trống rỗng, đánh dấu xóa)
.
- Dòng lệnh mới: -ExportAllProperties

- Dòng lệnh mới: -AddSandbox

- Hỗ trợ cho các quy tắc cách ly đệ quy ký tự đại diện, chẳng hạn như: "UNCSERVERSHARE * PDB"

- Sửa lỗi: hết hạn sau X ngày không làm việc tốt cho khu vực thời gian trước khi hơn UTC
.
- Sửa lỗi: không còn sandboxing ký tự ổ đĩa trống (tức là "T_") cho các ổ đĩa không tồn tại
.
- Sửa lỗi: các phím tắt tích hợp chỉ biểu tượng để BaseDirNameIcons .. thay vì BaseDirNamePROGIcons .. do đó dẫn đến tất cả các biểu tượng là biểu tượng pkg EXE cùng
.
- Sửa lỗi:. Packager tai nạn ảnh chụp trên một số file thực thi không chuẩn (Perfect Effects 8.exe)

- Sửa lỗi: Active ngày thư mục ẩn phụ cấp đã gây ra những thay đổi Active Directory để được bỏ qua (cached)
.
- Sửa lỗi: Citrix ánh xạ ổ đĩa hiện nay được xem là ổ đĩa mạng, do đó việc áp dụng các quy tắc cho các ổ đĩa sandboxing UNC vào chúng

.

Ảnh chụp màn hình

cameyo_1_11092.png
cameyo_2_11092.png
cameyo_3_11092.png

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Cameyo

Ý kiến ​​để Cameyo

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!