BTM Pro (Net+)

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
BTM Pro (Net+)
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 38.01 Cập nhật
Ngày tải lên: 27 Apr 17
Nhà phát triển: Drazen Beljan
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 19
Kích thước: 2822 Kb

Rating: 4.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Gói di động BTM Pro (Net +) bao gồm ba trò chơi bài tiếng Ý: Briscola, Tressette và Madrasso. Chơi loại Briscola bình thường hoặc đôi. Và cũng có thể Tressette có hoặc không có tờ khai. Thẻ là một máy nghe nhạc chống lại máy tính, hoặc trò chơi mạng (2 người chơi, hoặc 4 người chơi trong 2 cặp) qua giao thức TCP / IP (LAN / Internet). Ví dụ: bạn có thể chơi qua mạng với bạn bè từ thành phố khác hoặc thậm chí từ các quốc gia khác. Chọn giữa tiếng Anh hoặc tiếng Croatia. BTM Pro bao gồm thêm 9 khe thẻ của Ý và khoảng trống cho 5 dàn tùy chỉnh mà bạn có thể tạo.

Tính năng mới trong phiên bản này:

Phiên bản 38.01 có thể Bao gồm các bản cập nhật không xác định, cải tiến hoặc sửa lỗi.

Tính năng mới trong phiên bản 38.00:

Phiên bản 38.00 có thể bao gồm các bản cập nhật, cải tiến, sửa lỗi

Tính năng mới trong phiên bản 37.0:

Phiên bản 37.0 có thể bao gồm các bản cập nhật, cải tiến, sửa lỗi. Strong> Có gì mới trong phiên bản 34.00:

Phiên bản 34.00 có thể bao gồm các bản cập nhật, cải tiến, hoặc các bản sửa lỗi không xác định.

Tính năng mới Trong phiên bản 33.00:

Phiên bản 33.00 có thể bao gồm các bản cập nhật, cải tiến hoặc sửa lỗi.

Tính năng mới trong phiên bản 31.01:

Phiên bản 31.01 có thể bao gồm các bản cập nhật, cải tiến hoặc sửa lỗi không xác định.

Tính năng mới trong phiên bản 31.00:

Phiên bản 31.00 có thể bao gồm các bản cập nhật, cải tiến, hoặc sửa lỗi.

Tính năng mới

Tính năng mới trong phiên bản 30.11:

Thay đổi nhỏ.

Tính năng mới trong phiên bản 30.06:

Sửa lỗi nhỏ.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

SKAT
SKAT

12 Jul 15

PokerRebel
PokerRebel

9 Dec 14

LottoGear Pro
LottoGear Pro

26 May 15

Neotrek 649 Picker
Neotrek 649 Picker

30 Oct 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Drazen Beljan

Yap Yamb (Net+)
Yap Yamb (Net+)

20 Jan 15

Classyx Pack
Classyx Pack

16 Jun 17

WebESC
WebESC

16 Jun 17

Logyx Pack
Logyx Pack

28 Nov 17

Ý kiến ​​để BTM Pro (Net+)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!