EWD 3D

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
EWD 3D
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 5.6.7 Cập nhật
Ngày tải lên: 19 Sep 15
Nhà phát triển: East Wind Software
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 39
Kích thước: 17903 Kb

Rating: 0.0/5 (Total Votes: 0)

Liên kết được tài trợ:

EWD 3D là một chương trình 3D CAD. Phần mềm này chứa các chức năng CAD lớn (line, arc, polyline, spline, mặt, rắn 3D, 3D bề mặt). Hỗ trợ hoạt động boolean, undo / redo, kéo / thả, OSNAP. Và có tương tác tốt, dễ dàng để sử dụng giao diện người dùng

là gì mới trong phiên bản này:

Phiên bản 5.6.7:. Lỗi cố định kích thước; thêm hướng dẫn

là gì mới trong phiên bản 5.3.6:..

Cố định lỗi của vùng

Hạn chế :

chức năng TNHH

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển East Wind Software

Ý kiến ​​để EWD 3D

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!